Logi sisse:/Войти:/Log in:

Dixit

29,90€

Игра настольная

Me töötame tellimustega ja müüme seda, mis kohe olemas (Tarne üle Eesti 2-5 tööpäeva). Täpsustage kauba mis on kohe olemas!

 

Kiirülevaade

Ootusärevus võtab hinge kinni! Pildid avatakse. Neil kõigil on midagi ühist - mõistatuslik vihje. Nüüd tuleb ettevaatlik olla, kuna vaid üks viiest pildist on võtmeks. Selle leidmiseks pead sa kasutama oma loovust ja vaistu, vältides samas teiste mängijate lõkse. Dixit on lõbus ning reibas mäng pere ja sõpradega aja veetmiseks.
Ootusärevus võtab hinge kinni! Pildid avatakse. Neil kõigil on midagi ühist - mõistatuslik vihje. Nüüd tuleb ettevaatlik olla, kuna vaid üks viiest pildist on võtmeks. Selle leidmiseks pead sa kasutama oma loovust ja vaistu, vältides samas teiste mängijate lõkse. Dixit on lõbus ning reibas mäng pere ja sõpradega aja veetmiseks.
TootjaKADABRA
Mängu kestvus30 min
Mängijate arv3-6
Age mängijaid8+

Aseta lahtivolditud punktilaud laua keskele. Iga mängija võtab
ühe hääletussedeli ning asetab sama värvi jänese punktilaua
0-kohale. 84 kaarti segatakse ning igale mängijale jagatakse
neist 6. Ülejäänud kaardid jäävad pakina lauale.
- Mängides 3 kuni 6 mängijaga võtab iga mängija 1 hääletusnupu
(värvus pole tähtis).
- Mängides 7 kuni 12 mängijaga võtab iga mängija 2 hääletusnuppu
(värvus pole tähtis).
Märkus: Mängija käes olevaid kaarte ei tohi näha ükski
teine mängija.
Jutuvestja
Üks mängijatest hakkab igal käigul jutuvestjaks. Ta uurib enda
käes olevat 6 kaarti, valib neist ühe välja ning ütleb selle kohta
mingi vihje (kaarti sealjuures teistele mängijatele näitamata).
Vihje võib anda mitmel kujul: see võib koosneda ühest või
mitmest sõnast, või olla isegi mingi viisijupp. Selle võib kohapeal
välja mõelda või öelda vihjeks mõne olemasoleva teose
(näiteks paar luulerida, mõni filmipealkiri, vanasõna jne).
Esimese jutuvestja valimine: Esimene mängija, kes suudab
mõne oma kaardi kohta vihje välja mõelda, hakkab esimesel
käigul jutuvestjaks.
Jutuvestjale kaartide andmine
Pärast jutuvestjalt saadud vihjet valivad teised mängijad oma
6 kaardi seast ühe, mis nende meelest sobib kõige paremini
jutuvestja öeldud vihjega ning annavad selle kaardi teistele
mängijatele näitamata jutuvestja kätte. Jutuvestja segab enda
poolt valitud kaardi ning kõik teistelt saadud kaardid kokku ja
laob need seejärel õigetpidi punktilauale nummerdatud
kohtadele.
Jutuvestja pildi leidmine: hääletus
Mängijate eesmärgiks on leida kõigi laualepandud piltide
seast jutuvestja kaart. Iga mängija annab salaja oma hääle
kaardile, mille ta arvab jutuvestja oma olevat (jutuvestja ise
ei hääleta), kasutades selleks hääletussedelit. Kui mängija
usub näiteks 3. pildi olevat jutuvestja oma, paneb ta hääletusnupu
hääletussedelil numbrile 3. Kui kõik on oma hääle
andnud, tehakse hääled avalikuks ning jutuvestja avaldab
enda valitud kaardi.
Märkus: Mitte mingil juhul ei tohi mängija hääletada iseenda pildi poolt!
Punktid
- Kui kõik mängijad arvavad jutuvestja kaardi ära, või ei arva
seda mitte keegi, jääb jutuvestja ilma punktideta ning kõik
teised mängijad saavad 2 punkti.
- Igal teisel juhul saab jutuvestja ning mängijad, kes tema pildi
ära arvasid, 3 punkti.
- Iga mängija (v.a. jutuvestja) saab ühe punkti iga hääle kohta,
mille tema pilt sai (maksimaalselt 3 punkti).
Mängijad liigutavad oma jäneseid punktirajal saadud punktide
võrra edasi.
Käigu lõpp
Iga mängija võtab ühe kaardi juurde, et tal oleks käes 6 kaarti.
Kui pakk peaks vahepeal otsa saama, segatakse mahapandud
kaardid uueks pakiks. Uueks jutuvestjaks saab eelmisest
jutuvestjast vasakul istuv mängija (ja nii päripäeva edasi).
Mäng lõppeb, kui üks mängija jõuab 30 punktini. Kõige
rohkemate punktidega mängija võidab.
Mängijate käes on kuue kaardi asemel 7 kaarti. Igal käigul
annavad mängijad (v.a. jutuvestja) ära kaks kaarti (mitte ühe).
Sel moel avatakse iga käik 5 kaarti, mille seast mängijad
peavad leidma üles jutuvestja oma.
Mängu osad
Mängu ülesseadmine
Mängu lõpp
- 1 punktilaud
- 84 illustreeritud kaarti
- 12 hääletussedelit
- 24 hääletusnuppu
- 12 puidust jänest
- 1 mängujuhend
Mängu ülevaade
3 mängijat
Jutuvestja pildi leidmine 7 või rohkema mängija korral
Iga mängija võib soovi korral oma võiduvõimaluste
parandamiseks hääletada ka teise pildi poolt. Selleks kasutab
mängija teist hääletusnuppu.
Punktid 7 või rohkemate mängijate korral
- Kui kõik mängijad arvavad jutuvestja kaardi ära, või ei arva
seda mitte keegi, jääb jutuvestja ilma punktideta ning kõik
teised mängijad saavad 2 punkti.
- Igal teisel juhul saab jutuvestja ning mängijad, kes tema pildi
ära arvasid, 3 punkti.
- Iga mängija (v.a. jutuvestja) saab ühe punkti iga hääle kohta,
mille tema pilt sai (maksimaalselt 3 punkti isegi juhul, kui tema
pilt sai rohkem hääli).
- Mängija, kes andis oma hääle vaid ühele kaardile, saab 1
lisapunkti, kui suutis jutuvestja pildi ära arvata.
EE_Mise en page 1 10/07/2012 01:12 Page 1
Mängu ülesseadmine
Aseta lahtivolditud punktilaud laua keskele. Iga mängija võtab
ühe hääletussedeli ning asetab sama värvi jänese punktilaua
0-kohale. 84 kaarti segatakse ning igale mängijale jagatakse
neist 5. Ülejäänud kaardid jäävad pakina lauale. Iga mängija
võtab rohelise hääletusnupu. Vaid esimese käigu jutuvestja
võtab lisaks rohelisele ka punase hääletusnupu.
Mängu ülevaade
Jutuvestja
Üks mängijatest hakkab igal käigul jutuvestjaks. Enne käes
olevate kaartide vaatamist, ütleb jutuvestja teistele mängijatele
mingi vihje (vaata vihje andmise võimalusi tavamängu
reeglites). Erinevalt tavalisest mängust, ei ole jutuvestja vihje
seotud ühegi tema käes oleva kaardiga.
Esimese jutuvestja valimine: Esimene mängija, kes suudab
midagi välja mõelda, hakkab esimesel käigul jutuvestjaks.
Jutuvestjale kaartide andmine
Iga mängija (kaasa arvatud jutuvestja) valib antud vihje kohta
kõige sobivama kaardi. Jutuvestja kogub kaardid kokku,
segab need omavahel ning laob punktilauale.
Kõige populaarsema kaardi leidmine: hääletus
Kõik mängijad (kaasa arvatud jutuvestja), kasutades rohelist
hääletusnuppu, annavad salaja oma hääle kaardile, mis kõige
paremini illustreerib jutuvestja öeldut. Mida rohkem mängijaid
kaardile oma hääle annavad, seda rohkem need mängijad
punkte saavad.
Kuid ettevaatust! Jutuvestja kasutab ka oma teist häält
(punase nupuga) ühele kaardile hääle andmiseks. Selle valitud
kaardi eest ei saa punkte ükski mängija. Jutuvestja võib
oma teise hääle anda ükskõik millisele kaardile, kuid ilmselt
üritab ta ära nullida võimalikult paljude mängijate punkte...
ning teised mängijad peavad seda hääletamisel silmas
pidama! Kui kõik on oma hääled andnud, avatakse
hääletussedelid.
Jutuvestja kasutab nii rohelist kui punast hääletusnuppu. Mängijad
võivad hääletada ka oma piltide poolt.
Punktid
- Mängijad saavad punkte vastavalt mängijate arvule, kes
samale kaardile oma hääle andsid (kaasa arvatud mängija
ise). Maksimaalselt 5 punkti.
- Mängijad, kes andsid oma hääle kaardile, mille jutuvestja
oma punase hääletusnupuga välja valis, punkte ei saa.
- Mängija, kes ainukesena andis kaardile hääle, punkte ei
saa.
Käigu lõpp
Käigu lõpus võtab iga mängija pakist uue kaardi ning annab
siis oma käes olevad kaardid tagurpidi vasakpoolsele naabrile.
Hääletamisel kasutatud kaardid pannakse maha. Kui
pakist ei jagu mängijatele piisavalt kaarte, segatakse mahapandud
kaardid uueks pakiks. Uueks jutuvestjaks saab eelmisest
vasakulistuv mängija.
Mängu lõpp
Mäng lõppeb, kui iga mängija on olnud 1 korra jutuvestja.
Kõige rohkemate punktidega mängija võidab.
Pikemate mängude jaoks võib iga mängija ka rohkem kordi jutuvestjaks
olla.
Mängu ülesseadmine
Aseta lahtivolditud punktilaud laua keskele. Mängijad
moodustavad paarid, istudes sedasi, et paarilised oleksid
nägudega vastakuti.
Iga meeskond võtab hääletussedeli ja asetab sama värvi
jänese punktiraja algusesse. 84 kaarti segatakse ning igale
mängijale jagatakse 4 kaarti. Ülejäänud kaardid pannakse
pakina lauale.
Mängu ülevaade
Jutuvestja
Vaata jutuvestja rolli tavamängus.
Jutuvestjale kaartide andmine
Pärast jutuvestja vihjet annab jutuvestja paariline talle kaardi,
mis tema arust vihjega kõige enam sobib. Kõik teised meeskonnad
peavad omavahel kokku leppima, kumb annab jutuvestjale
ühe kaardi. Paarid võivad omavahel arutada, kuid
peavad arvestama teiste mängijate juuresolekuga ega tohi
mingil moel oma kaarte kirjeldada. Jutuvestja segab saadud
kaardid ning asetab need punktilauale.
Hääletus ja punktid
Jutuvestja ega tema paariline ei võta hääletamisest osa. Hääletus
ja punktide saamine toimuvad tavamängu reeglite järgi
(ära kasuta hääletamise ja punktide reeglit 7-le ja rohkematele
mängijatele).
Märkus: Jutuvestja ja tema paariline ei tohi hääletusest osa
võtta.
Käigu lõpp
Käigu lõpus võtab iga mängija omale pakist kaardi juurde. Kui
pakist ei jagu mängijatele piisavalt kaarte, segatakse mahapandud
kaardid uueks pakiks. Uueks jutuvestjaks saab eelmisest
vasakulistuv mängija.
Mängu lõpp
Mäng lõppeb, kui iga mängija on korra olnud jutuvestja. Kõige
rohkemate punktidega meeskond võidab.
Pikemate mängude jaoks võib iga mängija ka rohkem kordi jutuvestjaks
olla.
Dixiti peomäng – 6 kuni 12 mängijat
Näide: Toomas hääletas 3. pildi poolt ning sama tegid 5 teist
mängijat. Toomas võiks saada 6 punkti, kuid kuna limiit on 5,
saab ta sel käigul vaid 5 punkti. Krista ja Anna hääletasid 2.
pildi poolt, kuid kahjuks oli jutuvestja andnud sellele pildile punase
hääletusnupuga hääle, mistõttu jäävad nad punktideta.
Katrin hääletas pildi poolt, millele keegi teine hääli ei andnud
- ka tema jääb punktidest ilma.
Paarismäng – 6, 8, 10 või 12 mängijat Levitaja Leedus, Lätis ja Eestis:
Pole pohjust mitte mangida!

Esitage küsimus

Ei vaja registreerimist

Esitage küsimus, ei vaja registreerimist, vastatud küsimused. kui te siiani pole oma küsimusele vastust leidnud, kasutage allolevat vormi, et esitada meile oma küsimus meie kaupade kohta

(valikuvõimalus)
*(Tahan olla teadlik kui vastus on valmis)

Hetkel pole ühtegi ülevaadet

Kirjutage oma ülevaade

Kirjutage oma ülevaade

Related Products

Яндекс.Метрика

Demo Options