Logi sisse:/Войти:/Log in:

Garantiitingimused

OLULINE!


1. Garantiitingimused
2. Üldised kasutusjuhendid
3. Oluline ohutusteave.


Me teeme kõik endast oleneva, et tõsta klientide teenuste taset. Kui teil on esinenud probleem meie tootega, anname endast parema, et rahuldada teie pretensioone. Garantii kehtivuse ajal, me parandame tasuta kõikvõimalikud tehase defektid ( teostame remondi, detailide ümbervahetust, toode ümbervahetust), mis on põhjustatud materjalide või töötluse ebapiisava kvaliteedi pärast.
1. Tootmis- ja kaubandusettevõted “Aro Karon”, “PM investment”, Bebestars” annavad vastavalt Euroopa tarbijakaitse normidele 6-12 kuud garantiid. Garantii kehtivusaeg hakkab kehtima ostu teostamise kuupäevast, mille kinnitab müüja tempel ja allkiri. Kaebuste esitamisaeg kehtib ostuhetkest 2 aasta jooksul. Garantiiaja määrab müüja või turustaja kuid ei pea ületama 12 kuud.
2. Kaebuse esinemisel, käru tuleb hoolikalt puhastada ja edastada koos garantiitalongiga meie esindusse Roly-Poly, mis asub aadresil:
Laki 11b, tuba 3, Tallinn 12915
Pärast veendumust, et kaebus on õigustatud, müüja teostab garantiiremondi või edastab remondi vajavat eset tootjale, kui parandust ei ole võimalik teostada omal jõul. Põhjendatud kaebuse korral garantii pikendatakse parandamisele kulunud aja võrra.

Tähelepanu! Kui defekti oli võimalik tuvastada (kindlaks määrata) ostuhetkel, nõue loetakse põhjendamatuks. 3. Garantii ei kehti: a) Kui tootel esinevad vigastused on tekkinud kasutusjuhendi reeglite rikkumise tagajärjel või vale kasutamise käigus (nt. kasutamisviis on vastuolus toode eesmärgiga) b) Kui vigastused on põhjustatud ebapädeva isiku poolt teostatud paranduste ja / või konstruktsiooniliste muudatuste ning mehaanilise vigastuse tagajäerjel c) Kui kangastel ilmunud värvimuutus on tekkinud kasutaja süül d) Kõikidele rataste tüüpidele ja nende koostisosadele (sisekummid, rehvid, pidurid, laagrid, valuveljed, vardad, rummid jne. ) mis on antud tootega kaasas e) Loomuliku kulumise korral piiratud kasutusiga osadele 4. Samuti garantii ei kehti pärast toote kokkupuudet järgmiste oludega: а) keemiliselt aktiivse keskkonnaga b) välisvärvainetega ja muude keemiliste ainetega c) torkamis-lõikamisvahenditega, mis põhjustavad purunemist ja muid kahjustusi kangastele, moodustavad kriimustusi metallist , plastmassist ja muudest materjalidest osadele d) mitmesuguste saasteainetega (liiv, savi, pori, väike kruus jne), mis põhjustavad toote varuosade reostumist ja ummistumist, blokeerides nende tööd e) lööki, ebaadekvaatse jõulise surve avaldamise hoobadele, nuppudele ja mehhanismide sulguritele, liigse jõu kasutamise riiega kaetud osadele (näiteks väänamisel) , mis tekitab riideõbluste argnemist või lõhkumist, muude teravate otstega ja äärtega esemete surve tagajärjel. f) putukatega ja närilistega g) vastupandamatu jõud (tulekahju, veeuputus jne 5. Garantii ei kehti kahjustuste kohta, mis on põhjustatud vale hoiustamise tõttu, ebapädeva isiku poolt teostatud paranduste tõttu, mehaaniliste või termiliste mõjude tõttu. Garantii ei hõlma kasutaja süül tekkinud värvimuutusi ja kahjustusi, mis on põhjustatud lapsevankri juhendis sisalduvate soovituste ja juhiste mittetäitmisest. 6. Tootja on kohustatud teostada remont seoses kehtestatud tingismustega. TOOTJA on kohustatud väljavahetada toode tervenisti või selle eraldi osad, kui tootmisdeffektide kõrvaldamine on võimatu. 7. Parandamisviisi määrab käendaja. 8. Kauplus (teeninduspunkt) võib nõude tunnustamisest keelduda, kui rikke on tekkinud kasutaja süül.
9. Kasutaja süül tekkinud rikkete korral või juhul, kui nõuded on esinenud asjaoludest, mis on sätestatud punktides 4.5.6, kõik remondiga seotud kulud (pakendi maksumus, postikulud, varuosad, remont jm) tasub ostja.
10. Garantiiremont ei hõlma toiminguid, mis tulenevad kasutusjuhendist ja on kasutaja jaoks kohustuslikud, näiteks: hooldus (osade puhastamine, õlitamine, poltide pingutamine, rataste pumpamine jne).
11. Garantiile ei allu lisavarastus ja selle kasutamise tagajärjed , kui see ei ole nimetatd TOOTJA toodanguks või ei kuulunud komplekti müügihetkel.
12. Kindlaksmääratud defektid mis alluvad garantiile ja remondiks kulunud aeg ei ole ostja jaoks aluseks esitada tarnijale rahalisi nõudeid.
13. Käendaja ei kanna vastutust detailide ja osade loomuliku (naturaalse, tavalise) kulumise eest, mis tekkivad kasutamise käigud. (nt käru tõuke- ja löögileevendid, vedrud ).
14. Käendaja ei vastuta rataste kulumise eest (kummist rehvide loomuliku kulumine, vigastused, survelangus vigastamise puhul, geomeetrilised ratta muudatused jne.)
15. Kaup võetakse garantiiremonti järgmiste dokumentidega:
a) Garantiikaardiga (garantiitalong), mis on täidetud müüja ja ostja poolt vastavalt punktidele mis on märgitud täitmiseks, müüja- ettevõte templiga ja müüja allkirjaga.
ja b) Ostu tõendava dokumentidega (kassatšekk, saateleht, internetiostu puhul – tellimuse ja makse väljaprint)
16. Garantiikaart on kehtetu, kui sellel puudub müügi kuupäev, toode nimetus ja müüja tempel.
Tähelepanu!
1. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhendi.
2. Toote kasutamise käigus teostage hooldust, mis on sätestatud tootega kaasas antud passis
3. Välistage ülekoormust
4. Lapsevanker/käru ei ole mõeldud kiigutamiseks ja kiireks liikumiseks
5. Pikemate peatuste korral kasutage alati pidurit
6. Lisavarustuseks kasutage ainult TOOTJA poolt heakskiidetud tarvikuid
7. Ärge kasutage toodet, kui sellel on esinenud rikke või mõni käru/vankri element oli kahjustatud.
TÄHELEPANU! Garantiile ei allu, kui vankriga sõites lameda pinna peal šassii kõrvalekalle ühele või teisele poole ei ületa 30 cm iga läbitud 5 meetri kohta.
OHUTUSTEAVE:
Ärge kunagi jätke last üksinda järelevalveta. Enne lapsevankri/käru kasutamist veenduge, et kõik mehhanismid, fiksaatorid jm elemendid täidavad oma funktsiooni õigesti. Et vältida lapse traumeerimist, ärge laske last käru lahti/kokkupanemisel järelevalveta. Ärge laske lapsel mängida käru detailidega. Toodega ei ole lubatud jooksta või sõita rulluiskudega jm. Blokeerige rattaid kui panete või võtate last. Igasugune raskus mis kinnitatakse lükkesanga/seljatoe/ või raaami külgedele võib rikkuda selle stabiilsuse. Lapsevankri/käru saab kasutada ainult selle ajaperioodil ja laste arvuga, mille jaoks ta on ettenähtud (jälgige koormuse piire ja laste turvalisust). Enne lapse panemist käru/vankri sisse, veenduge, et sees ei ole esemeid, mis võivad tekitada lämbumis- ja neelamisohtu.
Vankrikorv (häll) on mõeldud lapsele, kes ei oska iseseisvalt istuda, pöörata ja tõusta käte või põlvede abil. Ärge kasutage madratseid paksusega rohkem kui 25 mm. Lapse maksimaalne kaal on 9kg.
Kui laps hakkab istuma vahetage vankrikorv isteosa peale. Alati kinnitage last turvavööga. Isteosaga käru on mõeldud lastele kuni 15 kg.
Enne toode kasutamist kontrollige kui kindlalt on kinnitatud raami külge häll, turvahäll või isteosa.
Üldine kasutusjuhend. On tähtis! Salvestage antud juhiseid toode edaspidiseks kasutamiseks
1. Enne kasutamist lugege hoolikalt antud kasutusjuhendi ning säilitage tulevikuni. Teie lapse turvalisus võib olla ohu all, kui antud kasutusjuhendi tingimused jäävad täitmata. Dokumentatsioonis loetletud tingimuste, märkuste ja nõuannete mittetäitmisel, lastevankri tootja ei kanna vastutust edaspidiste tagajärjede eest.
2. Enne vankri ekspluateerimist on tähtis töödeldada vankridetaile määrimismaterjalidega, milliseid tootja näitas vankri passis ( jagu "SERVICE"). Järgmised ülevaatused peavad olema läbiviidud vastavalt Teie vaatele, sõltuvalt detailide elementide kulumisest.
3. Vankri lükkesanga kõrguse reguleerimine. Vankri lükkesanga kõrguse reguleerimiseks tuleb üheaegselt vajutada ja hoida reguleerimisnuppud, mis asuvad käepideme mõlemal pool, asetada käepide sobivale kõrgusele, ning lasta nuppud vabaks. Hoides seda ülemisest poolest kinni, tuleb mitu korda liigutada seda alt-ülesse veendumiseks, et blokeeringud töötavad õigesti.
4. Vankritel, mis on varustatud ülevisatava lükkesangaga, selle üleviskamisel teisele poole, pöörake erilist tähelepanu lapse käte ohutusele, et nad ei paistaks iste kontuuridelt välja. Iga kord, kui vahetatakse lapsevankri lükkesanga positsioon, tuleb veenduda, et iselukustavate mehhanismide fikseerimine on kindel. Selleks tuleb mitu korda käepidemet kergelt liigutada alt-ülesse.
5. Seljatoe või vankrikorvi isteosa asendi muutmisel tuleb pöörata tähelepanu lapse käte ja pea turvalisusele.
6. Jalaosa reguleerimine. Vankri konstruktsioon on varustatud reguleeritava jalaosaga. Jalaosa
allalaskmiseks tuleb vajutada jalatoe reguleerimisnuppe mis asuvad jalaosa mõlemal pool, asetada jalatugi valitud asendisse ning mõlemad nuppud vabaks lasta. Jalaosal on funktsioon automaatse fikseerimisega, tänu sellele, pole vajadust vajutada nuppe jalatoe ülestõstmise ajal.
7. Vältige oma lapse tõusmist ja istumist iste jalaosale. Suur koormus jalatoele võib põhjustada blokeerimismehanismide riket. Sel momendil, kui laps iseseisvalt istub vankri sisse või ronib sellest välja, tuleb jalaosa paigutada kõige madalamasse asendisse.
8. Istme seljatoe reguleerimine. Käru isteosal on reguleeritav seljatugi. Seljatoe lamava või poollamava asendisse langetamiseks, tuleb tõmmata seljatoe tagapool paiknevat hoidjat ülesse, asetada vajalikku asendisse ning hoidjat ära lasta. Seljatoel on automaatse fikseerimise funktsioon, tänu millele ei ole vaja tõsta hoidjat ülesse juhul, kui on vaja tõsta seljatugi lamavast asendist isteasendisse. Iga seljatoe asendi muutmisel, tuleb kontrollida süsteemi õiget funktsioneerimist ning turvarihmade seadistust vastavalt lapse uuest asendist.
9. Vältige lapse tõusmist istmele püsti -see võib põhjustada käru püsivuse kaotamist ning selle ümberkukkumist. Vankri ohutuse ja stabiilsuse tõstmiseks selle kasutamise ajal, veenduge, et laps oleks jalutusistme või vankrikorvi (hälli) keskosas, mugavas tema jaoks asendis.
10. Ei ole lubatud kanda vankrit üle, hoides kinni tema kaarvarjust , seljatoest, jalaosast, turvakaarest, trepilauast või elemendist mis annab vankrile vormi. Ei ole lubatud sõita või hüpata vankriga trepiastmetest
ning jätta vankri kallaka pinna peale ( isegi kui vanker on piduri peal). Sisse või välja viia vankrit
trepiastmetest mööda (bussi jne) tuleb teostada teise inimese abil. Inimene, kes hoiab vankrit
käepidemest kinni, peab saama takistusest üle esimesena, teine inimene hoiab vankrit tagant
stabiilsetest elementidest kinni, näiteks raamist. Vankri trepiastmetest alla laskmisel abistav inimene väljub
esimesena.
11. Pikaajalise peatamise ajal tuleb panna vankrit piduri peale. Piduri käivitamiseks tuleb lasta pidurikangi alla ning kontrollida pidurdamise effektiivsuse. Enne vankriga sõitma alustamist peale pikaajalist peatamist, tuleb kontrollida, kas on vankri rattad blokeeritud või mitte, sest liikumine blokeeritud ratastega võib rikkuda blokeeritavaid elemente.
12. Erinevate takistuste ületamisel (näiteks kõrge uksepakk või küünis), tuleb sõita selle juurde üheaegselt (ühe telje) kahe rattaga ja vajutada lükkesanga peale esirattaste koormusest vabastamiseks. Veel kõrgemate takistuste puhul (sissesõit kõnnitee äärekivile) tuleb vajutada vankri lükkesanga peale suunatades selle allapoole, esirataste tõusmiseni, seejärel sõita takistuse ette tagaratastega, kergelt asetades esirattad maapinnale tuleb viia tagumised rattad üle takistuse, kergelt tõstes neid ülesse lükkesanga tõstmisega. Liiga tugev löök või takistus võib rikkuda (deformeerida) konstruktsiooni ühenduselemente, mille tõttu võib rikkuda otsese liikumise funktsioon.
13. Vankri külge kinnitatud ostukorvi koormus ei tohi ületada 2 kg., käepideme külge kinnitatud ematarvetekotti kaal ei tohi ületada 1,5kg. Vankritaskud mängivad ainult dekoratiivse elemendi rolli, ning sinna ei tule panna esemeid, mis ületavad 0,15 kg iga tasku ning 0,35kg kõikide taskude jaoks.
14. Tähtis ka muretseda vankri eraldi elementide puhtusest. Konstruktsiooni erinevatest elementidest saab eemaldada mustusi niisutatud lappi abil, ning pärast kuivatada kuiva puuvillase või flaneelist lapi abil. Puhastamiseks on keelatud kasutada happelisi aineid, teravaid ja tahkeid esemeid, mis võivad põhjustada vankriosade deformeerimist (kangaste värvikaotus, kriimustused jms.). Vankri kangaste mustumisel, tuleb kasutada niisutatud käsna ning pehmeid puhastusvahendeid. Tuleb vältida ka jalutusplokki, vankri ostukorvi põhja, seljatoe ja vankrikorvi põhja, lisasoojendaja põhja (vanker vahetusfunktsiooniga) üleliigset niisutamist, kuna see võib põhjustada selle vankriosa tugevdavate elementide deformatsiooni.
15. Plekkide tekitamise vältimiseks (mis võivad tekkida näiteks vihma pärast), tuleb kaitsta vankrit üleniisutuse vastu, kõigepealt kasutades vihmakilet. Samuti, kui teie vankril ei ole eemaldatavat lisamadratsit (jalutuskärud isteosa sõidupoolte vahetusfunktsioonita, NSS ja SSS funktsioonita), samuti tuleb muretseda võimalikud istme kaitsmed mis päästaksid mustuste eest. On
soovitatav kaitsta vankrit ka pikaajalise päikesekiirguse mõju eest. Reklamatsiooni nõudeid, mis on seotud kangaste väliskuju muutmistega ning esinenud soovituste mittetäitmise tõttu, peetakse põhjendamatuks.
16. Enne ratta mahavõtmist või enne raamile kinnitamist, tuleb tõsta piduri kangikest ülesse (pidur blokeerimata asendis). Tähtis muretseda ka rataste telgede puhtusest. Vankritel, millel rataste mehanismides puuduvad laagrid, tuleb määrida vankrite telgi paksete vahenditega (solidool, masinaõli jne) rataste rummide hõõrumise vältimiseks. Vankrite mudelites, kus on ratastes mehhanismid laagritega, tuleb määrida telgi
määrimis- ning konservatsiooni vahenditega, näiteks WD40-ga. Täispuhutavate rataste puhul on vaja kontrollida rõhku rehvides. Rõhk ei tohi ületada 0,6 baari või rataste peal märgitud tähenduse. Edasimüüjad ei vastuta muudatuste eest, mis on tekkinud ebakvaliteetsete teekatete või teekatete puudumise tõttu (nt geomeetriline rata deformatsioon ja muud muudatused)
17. Ei ole soovitatav kasutada lisavarustust, kui see ei ole näidatud tootja poolt standartseks komplektatsiooniks. Tootja ei vastuta varustuse eest, mis ei ole standartses komplektatsioonis või ei ole ettenähtud kasutamiseks selles mudelis.
18. Kui vanker on varustatud avadega turvahälli paigaldamiseks, ei ole lubatud lisaühendusdetailide ning istmete
kasutamine, kui see ei ole heakskiitud tootja poolt.. Tootja ei kanna vastutust tootjaga heakskiitmata turvahällide monteerimise tagajärjede eest. Heakskiidetud turvahälle saab vaadata tootja veebilehelt.
19. Turvahälli paigaldamisel vankri konstruktsioonile,mis vajab spetsiaalsete adapterite kasutamist, on lubatud kasutada vaid adaptereid, mis on pakutud tootja poolt, või neid, mis omavad tootja spetsiaalset tehnilist luba. Tähelepanu! Enne ekspluateerimist kontrollige turvahälli kinnituse kindlust vankri konstruktsioonile.
20. Turvahälli vankri raamiga kasutamisel pidage meeles, et turvahäll ei saa asendada laste voodikest, ega täisväärtusliku voodit. Magamiseks tuleb kasutada vankrikorvi e. hälli, lastevoodikest või voodit. Lapsevanker on mõeldud liikumisvahendina, toodet mitte kiigutada. Kui vanker on pöörlevate esiratastega, blokeerige rattaid, et liigutada vankri edasi-tagasi lühikesel distantsil. Elementide tehnoloogilised luftid pöörletaval mehhanismil võivad tekitada suuna muutmist, mis ei loe toode defektiks.
21. Tootja soovitab paigaldada turvahälli ja vankrikorvi vankri liikumise vastassuunas (SSS- seljaga sõidu suunas, ehk näoga ema poole), et oleks kergem jälgida sees oleva last
22. Imikuid tuleb transporteerida vankrikorvides (vankrihällides) selili lamamisasendis.
23. Vankrikorvid on varustatud tsentraalse ülemise kandmissangaga, mis on mõeldud vankrikorvi transportimiseks, enne vankrihälli mahavõtmist, veenduge, et lükkesang on perpendikulaarne vankriraamile, ning nende aluses olevad nupud on kindlalt lukustunud. Samuti vankrikorvid on varustatud mõlemal külgedel asuvate käepidemetega, mille abil saab kindlalt ja mugavalt kanda korvi sees oleva lapse.
24. Garantiiremondi läbiviimiseks on soovitatav kasutada ainult selliseid varuosi, mis soovitab tootja, müügiesindaja või töökoda, mis tegutseb tootja või edasimüüja nimel. Ärge kasutage lapsevankri, kui märkasite defekti toodel või muu vankriosa peal.
25. Jalutusiste on varustatud kaarvarjaga, mille polsterdus on kinnitatud paindlikute terasest ribade külge,
mis kasutuse, hoiuastamise või transportimise käigus võivad deformeerida . See võib põhjustada kaarte ja muude elementide vahe vähendust ning kangaste hõõrdumisvigastamist. Deformatsiooni juhul tuleb korrigeerida terasest ribasid, ettevaatlikult neid venitades või kokkusurudes. Kui kaarvari kasutamise ajal enam ei fikseeru kindlas asendis ( mudelitel, kus kaarvari ei ole varustatud külgedel olevate nupudega) ning liigub edasi tagasi liiga vabalt, tuleb ettevaatlikult ning jõudu kasutamata, sobiva suuruse kuuskantiga pingutada kaarvarja aluses olevad poldid (või teised fikseeritavad elemendid ). Sellist hooldust tuleb teha aeg-ajalt, vastavalt vajadusest. Tootja ja edasimüüjad ei vastuta jõudu kasutamise käigus vigastatud elementide (kruvide) eest.
26. Kärudel, milles jalutusiste on varustatud suunavehetusfunktsiooniga, vahetada iste suuna koos selles istuva lapsega on keelatud.
27. Pärast raami koku/lahti panemist, veenduge, et esi- ja tagarattad on kindlalt kinnitatud, proovige neid eemaldada ilma nupuvajutuseta.
28. Pärast raami kokku/lahtipanemist, veenduge, et kõik blokeerimismehhanismid mis kaitsevad vankriraami juhuslikust lahtikäimisest toimivad korrektselt.
29. Raami kokku/lahtipanemisel ja vankriosade paigatamisel (vankrikorv, isteosa, turvahäll), traumade vältimiseks hoidke käed ja mud kehaosad turvalisel kaugusel liigutavatest ja sulgutavatest osadest.
30. Mikrokriimustused, ja muud silmatorkamatud puudused ei loe pretensioonide aluseks, kui nad ei mõjuta käru otsete omaduste kvaliteedi.
*Salvestage neid juhiseid edaspidiseks kasutamiseks.
Forte Smile OÜ reg. nr. 12272761 Grandefors OÜ reg.nr. 12923052 
Meie esindus: "Roly-Poly", Laki 11B, tuba 3
tel. (+372)58809770, (+372)5504555

Hooldus:

kak sledit.png


Яндекс.Метрика

Demo Options