Logi sisse:/Войти:/Log in:

Kauba tagastamine teostatakse kauba kättesaamise hetkest kahe nädala jooksul saab ainult juhul, kui toode on kasutamata ja on originaalpakendis.
Kauba tagastamise aluseks loetakse:
1. Toodel esinev tootmisviga või puudus
2. Värvipaletti, mudeli või komplektatsiooni erinevus tellitud parameetritest.
3. Tarneaeg on näidatud iga kauba lehel. Ostjal on õigus lõpetada ostu/ müügilepingu,  kui kauba kättesaamise tähtaeg ületas müüjaga lubatud tarneajast rohkem kui 7 päeva. Puudusega toote tagastamine

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitadakauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.

Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument ja pöördu viivitamatult kaupleja poole. Tee seda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada.

Puudusega kauba korral on Sul õigus nõuda kauplejalt esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga. See, kumb variant on sobivam, lepitakse poolte vahel kokku, kuid reeglina valib kaupleja ise, kas ta asendab tootmisveaga kauba uue kaubaga või siis parandab selle.

Võid nõuda kauplejalt näiteks ostuhinna alandamist või lepingu lõpetada ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui

  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või
  • kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
  • Sulle tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või oled Sina selle põhjustanud, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.

Lisaks võlaõigusseadusest tulenevale kaheaastasele pretensiooni esitamise õigusele võib müüja toodetele anda lisaks ka garantii ehk müügigarantii.

Garantiiga peab kaupleja pakkuma tarbijale suuremaid õigusikui need õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooni esitamise perioodi jooksul. Näiteks võib garantii kestus olla rohkem kui kaks aastat või peab garantii sisaldama muid hüvesid, nagu asendustoote andmine garantiiremondi ajaks, ööpäevaringne klienditeenindus vms.

Ülaltoodu kehtib ka juhul, kui oled ostnud teenusepakkujalt teenuse. Teenuse korral on Sul õigus esitada teenusepakkujale pretensioon kahe aasta jooksul alates teenuse kättesaamisest.

Kaupleja peab Sinu kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul.   

Kui müüja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või Sa pole müüja pakutud lahendusega nõus, võid esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Kui juhtum ei saa ka siis lahendust, saad esitada kaupleja või teenusepakkuja kohta kaebuse tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjonile (tekstisisene link komisjoni alateemale).

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Pea meeles!
  • Tootele või teenusele garantii andmine on kauplejale vabatahtlik, õigus kauba puuduse suhtes pretensioon esitada aga Sulle kui tarbijale seadusega tagatud. Kaupleja ei saa omapoolse garantiiga vähendada ega muuta enda seadusest tulenevat kohustust vastutada asja lepingutingimustele vastavuse eest kahe aasta jooksul.
  • Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab tasuma müüja.
  • Kasutatud asjadele ei ole kehtestatud teistsuguseid tingimusi kui uutele asjadele. Seega kehtib ka komisjonimüügi puhul kaheaastane pretensiooni esitamise õigus.
  • Eraisikult ostmisel ei laiene tarbijakaitsereeglid, sest tegemist ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepinguga, vaid kahe eraisiku vahelise tehinguga. Seega pole Sul eraisikult ostmisel pretensiooni esitamise õigust ning probleemide korral saad abi vaid kohtust.

 


Яндекс.Метрика

Demo Options