Logi sisse:/Войти:/Log in:

Garantiitingimused

Lugupeetud kliendid!

Brand Bebetto teeb kõik endast oleneva, et kõrgendada teenuste tase oma klientide jaoks. Kui teil on juhtunud probleem meie toodetega, me teeme kõik endast parima, et rahuldada teie pretensioone. Garantii kehtivuse ajal, me tagame tasuta (remont, detailide vahetamine, toode ümbervahetamine) kõik võimalikud tehase defektid, mis on põhjustatud materjalide või töötluse ebapiisava kvaliteedi puhul.
1.Tootmis- ja kaubandusettevõte “Aro Karon” annab vastavalt Euroopa tarbijakaitse normidele 12 kuud garantiid. Garantii kehtivusaeg hakkab pihta ostu teostamise kuupäevast, mille kinnitab müüja tempel ja allkiri. Kaebuste esitamine on võimalik 2 aasta jooksul ostuhetkest.
Garantiiaeg määrab müüja või turustaja kuid ei tohi ületada 12 kuud.
2. Kaebuse esitamisel tuleb ostjal käru hoolikalt puhastada ja tuua koos garantiitalongiga kauplusesse, kus oli teostatud ost.
3. Pärast veendumust, et kaebus on õigustatud, müüja teostab garantiiremondi või edastab tootjale. Põhjendatud kaebuse korral garantii pikendatakse parandamisele kulunud aja võrra.
4. Tootja on kohustatud teostada remont seoses kehtestatud tingismustega.
5. Lapsevankri tehase defektid (õigustatud nõue), mis on kindkaks tehtud garantiiaja jooksul, kõrvaldatakse 30 päeva jooksul, alates teeninduspunkti saabumise hetkest.
6. Garantii ei kehti , kui : kahjustused on tekkinud vale säilitamise tõttu, remondi on teostanud ebapädev isik, kahjustused on mehaanilised või termilised, kanga värvi muutuse korral, kui see on kasutaja süü.
7.Garantii alla ei kuulu kahjustused , mis on põhjustatud juhiste ja soovituste mittetäitmise puhul.
8. Tootja on kohustatud asendada garantii ese, kui tuvastatud tootmisdefektide kõrvaldamine on võimatu.
9. Remondi meetod määrab käendaja.
10. Kui kaebused oli võimalik tuvastada ostu ajal, nõuded ei saa pidada kehtivaks.
11. Kauplus (teeninduskeskus) võib keelduda tunnustamast nõue põhjendatuks, kui kahju tekkis kasutaja süül.
12. Ostja (kasutaja) süül tekkinud kahjustuste korral, kõik remondikulud ( postikulud, detailid, remont) tasub ostja.
13. Garantiiremont ei hõlma tegevusi, mis tulenevad kasutusjuhendist ja on kohustatud kasutaja rakendamisele, nagu hooldus (amortisaatorite, rataste varuosade määrimine).
14. Garantii ei kehti lisavarustusele, mis ei ole nimetatud tootja toodang, ja ei kuulunud ostu momendil lapsevankri komplekti.
15. Käendaja ei vastuta loomuliku (naturaalse, tavalise) varuosade kulutamise eest, mis tekkivad kasutamise ajal. (nt käru tõuke- ja löögileevendid) .
16.Käendaja ei vastuta täispuhutavate rattaste kaameraga kulutamise eest (kummist rehvide loomuliku kulutamine, survelangus vigastamise puhul jne.)
17. Garantiikaart on kehtetu, kui sellel puudub müügi kuupäev, toote nimi ja müüja tempel.

 General kasutusjuhendid. On tähtis! Säilitage antud instruktsiooni vankri kasutamiseks tulevikus.

1. Enne kasutamist lugege hoolikalt antud instruktsiooni ning säilitage tulevikuni.Teie lapse turvalisus võib olla ohu all,kui Teie ei täida antud instruktsiooni tingimusi.Dokumentatsioonis loetletud tingimuste, märkuste ja nõuannete mittetäitmisel,lastevankri tootja ei kanna vastutust edaspidiste tagajärjede eest.

2. Enne vankri ekspluateerimist on vajalik töödeldada vankridetaile määrimismateriaalidega, milliseid tootja näitas vankri passis ( jagu "SERVICE" SERVIS). Järgmised ülevaatused peavad olema läbi viidud vastavalt Teie vaatele, sõltuvalt detailide elementide kulumisest.

3. Vankri käepide kõrguse reguleerimine. Vankri käepide kõrguse reguleerimiseks tuleb vajutada ja hoida reguleerimisnuppu mis asuvad käepideme mõlemal pool, asetada käepide sobivale kõrgusele, ning vabaks lasta nupud. Hoides seda üleval poolt kinni,  tuleb mitu korda liigutada seda alt-ülesse veendumiseks, et blokeeringud töötavad õieti

4. Vankritel,mis on varustatud ülevisatava käepidemega,käepide üleviskamisel teisele poole,on vajalik pöörata erilist tähelepanu lapse käte ohutusele, et nad ei paistaks iste kontuuridelt väja. Iga kord peale vankri käepideme asendi vahetamist, tuleb veenduda, et iselukustavate mehanismide fikseerimine on kindel. Selleks tuleb mitu korda korralikult käepidemeid tõmmata ülesse ja alla.

5. Iste seljatoe või hälli asendi muutmisel tuleb pöörata tähelepanu lapse käte ja pea turvalisusele.

6. Astmelaua reguleerimine. Vankri konstruktsioon on varustatud reguleeritava astmelauaga. Astmelaua allalaskmiseks tuleb vajutada astmelaua regulaatorite nupusid mis asuvad astemalua mõlemal pool, asetada astmelaua valitud asendisse ning ära lasta mõlemad nuppud. Astmelaud omab autofikseerimise mehhanismi, tänu sellele, ei ole  vaja ära lasta nuppud astmelaua ülestõstmise ajal.

7. Vältige oma lapse tõusmist ja istumist iste trepilauale. Suur koormus trepilauale võib põhjustada blokeerimismehanismide riket. Sel momendil, kui laps iseseisvalt istub vankri sisse või ronib sellest välja,tuleb trepilauda paigutada kõige madalamasse asendisse.

8. Istme seljatoe reguleerimine jalutusplokkis. Vankriistmel on reguleeritav seljatugi. Seljatoe lamava või poollamava asendisse langetamiseks,tuleb tõmmata selja tagapool paiknevat hoidjat ülesse, asetada vajalikku asendisse ning peale seda hoidjat ära lasta. Seljatoel on autofikseerimismehhanism, tänu sellele ei ole vaja tõsta hoidjat ülesse juhul, kui on vaja tõsta seljatugi lamavast asendist isteasendisse. Iga seljatoe asendi muutmisel, tuleb kontrollida süsteemi õiget funktsioneerimist, ja samuti jälgida  turvarihmade seadistust vastavalt lapse uuest asendist. 

9. Vältige lapse tõusmist istmele püsti- see võib põhjustada vankri püsivuse kaotamist ning vankri ümberkeeramist. Selle jaoks et tõsta oma vankri stabiilsust selle kasutamise ajal, veenduge,  et laps oleks jalutusistme või hälli keskosas, mugavas tema jaoks asendis. 

10. Ei ole lubatud kanda vankrit üle, hoides kinni tema kapuutsist , seljatoest, trepilauast või elemendist mis annab vankrile vormi. Ei ole lubatud sõita vankriga mööda trepiastmeid,  ning  jätta vankrit kallaka pinna peale ( isegi kui vanker on piduri peal). Sisse või välja viia vankrit trepiastmetest mööda, bussi jne sisseviimine tuleb teostada teise inimese abil. Inimene, kes hoiab vankrit käepidemest kinni, peab saama takistusest üle esimesena,teine inimene hoiab vankrit tagant stabiilsetest elementidest kinni, näiteks raamist.  Vankri bussist alla laskmisel abistav inimene väljub esimesena.

11. Pikaajalise peatamise ajal tuleb jätta vankrit piduri peale. Piduri käivitamiseks tuleb lasta pidurikangi alla ning kontrollida pidurdamise efektiivsuse. Enne vankri liikumise alustamist peale pikaajalist peatamist,tuleb kontrollida,kas on vankri rattad blokeeritud või mitte, sest liikumine blokeeritud ratastega võib rikkuda blokeeritavaid elemente.

12. Erinevate takistuste ületamisel(näiteks,kõrge uksepakk,või küünis),tuleb sõita tema juurde üheaegselt (ühe telje) kahe rattaga, esirattaste koormusest vabastamiseks. Veel kõrgemate takistuste juhul(sissesõit kõnnitee äärekivile) tuleb vajutada vankri käepidele suunatades selle allapoole,esirataste tõstmiseni, seejärel sõita takistuse ette tagaratastega, asetades esirattad maapinnale tuleb üle viia tagumised rattad üle takistuse,kergesti tõstes neid ülesse. Liiga tugev löök või takistus võib rikkuda(deformeerida) konstruktsiooni ühenduselemente,mille tõttu võib rikkuda otsese liikumise funktsioon.

13. Vankri külge kinnitatud korvi koormus ei tohi ületada 2 kg. ,  käepideme külge pandud kotti kaal ei tohi ületada 1,5kg. Vankritaskud mängivad ainult dekoratiivse elemendi rolli,ning sinna ei tule panna esemeid,mis ületavad 0,15 kg iga tasku ning 0,35kg kõikide taskude jaoks.

14. On vajalik ka muretseda vankri eraldi elementide puhtusest. Konstruktsiooni erinevatest elementidest saab eemaldada mustusi niisutatud lappi abil,ning pärast hõõruda kuiva puuvillase lapi abil. Puhastamiseks ei tohi kasutada happelisi aineid, teravaid ja tahkeid esemeid, mis võivad põhjustada vankri deformeerimist (kangaste värvikaotus, kriimustused jms.). Vankri polsterduse mustumisel, tuleb kasutada niisutatud käsna ning puhastuspinnale vastavaid puhastusvahendeid.Tuleb vältida ka jalutusplokki, vankri põhja, seljatoe, hälli põhja, lisasoojendaja põhja (vanker vahetusfunktsiooniga) üleliigset niisutamist,kuna see võib põhjustada selle vankri osa tugevdavate elementide deformatsiooni.

15. Plekkide tekkitamise vältimiseks (mis võivad tekkida näiteks peale vihma),tuleb kaitsta vankrit vihma vastu,kõigepealt kasutades vihmakatet. Samuti, kui teie vankril ei ole eemaldatavat lisamadratsit (jalutusvankrid ilma plokkisuuna vahetusfunktsioonita), samuti tuleb muretseda võimalikud istme kaitsmed mis päästaksid mustuste eest.  On soovitatav kaitsta vankrit ka pikaajalise päikesekiirte mõju eest. Kangaste väliskuju muutmised, mis olid tekkinud rekomendatsioonide mittetäitmise tõttu,  reklamatsiooni nõudeid peetakse põhjendamatuks.

16. Enne ratta mahavõtmist või enne külge panemist, on vajalik tõsta piduri kangikest ülesse(pidur on blokeerimata). On vaja muretseda ka rataste telgede puhtusest. Vankritel, mil ei ole laagreid rataste mehanismides, tuleb määrida vankrite telgi paksete vahenditega(solidool,masinaõli jne) rataste rummide hõõrumise vältimiseks. Vankrite mudelites, kus on ratastes mehhanismid laagritega, tuleb määrida telgi määrimis- ning konservatsiooni vahenditega,näiteks WD40-ga. Täispuhutavate rataste puhul on vaja kontrollida rõhku kummides. Rõhk ei pea ületama 0,6 at või rataste peal märgitud tähenduse. Edasimüüjad ei vastuta muudatuste eest, mis on tekkinud ebakvaliteetsete teekatete või tekatete puudumise tõttu (nt geomeetriline rata deformatsioon ja muud muudatused)

17. Ei ole soovitatav kasutada lisavarustust, kui see ei ole näidatud tootja poolt standartseks komplektatsiooniks. Tootja ei vastuta varustuse eest, mis ei ole standartses komplektatsioonis või ei ole ettenähtud kasutamiseks selles mudelis.

18. Kui vanker on varustatud avadega autohälli paigaldamiseks, lisaühendusdetailide ning istmete (mis ei ole sooovitatud tootja poolt) kasutamine ei ole soovitatav. Tootja ei kanna vastutust tootjaga heaks kiidetavate turvahällide monteerimise tagajärjede eest . Heaks kiidetud turvahälle saab vaadata tootja veebilehelt. 

19. Turvahälli paigaldamisel vankri konstruktsioonile,mis vajab spetsiaalse adapteri kasutamist, on lubatud kasutada vaid adaptereid, mis on pakutud tootja poolt, või neid,  mis omavad tootja spetsiaalset tehnilist luba. Tähelepanu! Enne ekspluateerimist kontrollige autohälli kinnituse kindlust vankri konstruktsioonile.

20. Turvahälli vankri raamiga kasutamisel pidage meeles, et autohäll ei saa asendada laste voodikest, ega täisväärtusliku voodit. Magamiseks tuleb kasutada vankrikorvi e. hälli, lapse  lapsevoodikest või voodit.  Lapsevanker on mõeldud liikumisvahendina, toodet mitte kiigutada. Liigutades vankri edasi-tagasi lühikesel distantsil, kui vanker omab pööratavaid rattaid, blokeerige neid. Tehnoloogilised elementide luftid pöörletaval mehhanismil  võivad tekitada suuna muutmist,  mis ei loe toode defektiks.

21. Imikuid tuleb transporteerida hällides selili lamamisasendis.

22. Tootja soovitab paigaldada turvahälli vankri liikumise vastassuunas, et oleks kergem jälgida turvahälli sees oleva lapse eest.

23. Vankrikorvid on varustatud tsentraalse ülemise kandmissangaga, mis on mõeldud vankrikorvi transportimiseks, enne hälli mahavõtmist, veenduge, et käepide on perpendikulaarne vankri raamile, ning nende aluses olevad nupud on kindlalt lukustunud. Samuti vankrikorvid on varustatud mõlemal külgedel asuvate käepidemetega, mille abil saab kindlalt ja mugavalt kanda korvi sees oleva lapse.

24. Garantii-ja pealegarantiiremondi läbiviimiseks on soovitatav kasutada ainult selliseid varuosi, mis soovitab tootja, müügiesindaja või töökoda, mis tegutseb tootja või edasimüüja nimel. Ärge kasutage lapsevankri, kui märkasite defekti toodel või muu komponendi peal.

25. Jalutusiste on varustatud kapuutsiga (kaarvarjaga), mille polsterdus on kinnitatud paindlikute terasest ribade külge,  mis vajutamisel võivad deformeerida . See võib põhjustada kaarte ja muude elementide vahe vähendust , ning polsterduse hõõrdumisvigastamist. Deformatsiooni juhul tuleb korrigeerida terasest ribasid, ettevaatlikult neid venitades või kokkusurudes.  Mudelitel, kus kaarvari ei ole varustatud külgedel olevate nupudega, vaid liigub edasi-tagasi vabalt, ettevaatlikult jõudu kasutamata ( et mitte vigastada kruvi või fikseeritavad elemendid), tuleb sobiva suuruse kuuikuga kinni siduda kaarvarja aluses olevad fikseeritavad elemendid. Sellist hooldust tuleb teha aeg-ajalt, vastavalt kasutaja soovist  ( kui kaarvari liigub liiga vabalt, ehk ei fikseeri). Tootja ja edasimüüjad ei vastuta jõudu kasutamise käigus vigastatud elementide (kruvide) eest.

26. Toodetel, milles  jalutusiste  omab suunavehetusfunktsiooni, ei ole lubatud ( keelatud) vahetada iste suuna koos selles istuva lapsega. 

27. Mikro kriimustused, ja muud silmatorkamatud puudused ei loe pretensioonide aluseks, kui nad ei mõjuta käru otsete omaduste kvaliteedi.

Hooldus:

kak sledit.png


Яндекс.Метрика

Demo Options